גיאומטריה כיתה ז

 החומר הלימודי לגיאומטריה לכיתה ז                                           

*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(01)תכונות המלבן,שטח והיקף, (02)תכונות ריבוע, (03)תיבה: שטח פנים, נפח ופריסה, (04)שטח משולש, (05) שטח מקבילית וטרפז ומצולע כללי, (06) היקף מעגל ושטח עיגול, (07) זוויות שוות והשוואת זוויות, (08) סכום והפרש של זוויות, (09)מדידת זוויות, זוויות צמודות וזוויות קדקודיות, (10) חוצה זווית, זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות, (11)זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות בין מקבילים, (12)תכונות המשולש: צלעותיו וזוויותיו, (13)זוויות במרובע ובמצולעים כלליים, (14)תכונות מנסרה משולשת ישרה: שטח פנים, נפח ופריסה

 

 

 • (11)- זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות בין מקבילים (בקרוב)
 • (12)- תכונות המשולש: צלעותיו וזוויותיו
 • (13)- זוויות במרובע ובמצולעים כלליים (בקרוב)
 • (14)- תכונות מנסרה משולשת ישרה: שטח פנים, נפח ופריסה (בקרוב)

 

 • (06)- היקף מעגל ושטח עיגול (בקרוב)
 • (07)- זוויות שוות והשוואת זוויות (בקרוב)
 • (08)- סכום והפרש של זוויות (בקרוב)
 • (09)- מדידת זוויות, זוויות צמודות וזוויות קדקודיות (בקרוב)
 • (10)- חוצה זווית. זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות (בקרוב)

 

 • (11א)- זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות בין מקבילים (בקרוב)
 • (11ב)- זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות בין מקבילים (בקרוב)
 • (12א)- תכונות המשולש: צלעותיו וזוויותיו
 • (12ב)- תכונות המשולש: צלעותיו וזוויותיו
 • (13א)- זוויות במרובע ובמצולעים כלליים (בקרוב)
 • (13ב)- זוויות במרובע ובמצולעים כלליים (בקרוב)
 • (14א)- תכונות מנסרה משולשת ישרה: שטח פנים, נפח ופריסה (בקרוב)
 • (14ב)- תכונות מנסרה משולשת ישרה: שטח פנים, נפח ופריסה (בקרוב)

 

 • (06א)- היקף מעגל ושטח עיגול (בקרוב)
 • (06ב)- היקף מעגל ושטח עיגול (בקרוב)
 • (07א)- זוויות שוות והשוואת זוויות (בקרוב)
 • (07ב)- זוויות שוות והשוואת זוויות (בקרוב)
 • (08א)- סכום והפרש של זוויות (בקרוב)
 • (08ב)- סכום והפרש של זוויות (בקרוב)
 • (09א)- מדידת זוויות, זוויות צמודות וזוויות קדקודיות (בקרוב)
 • (09ב)- מדידת זוויות, זוויות צמודות וזוויות קדקודיות (בקרוב)
 • (10א)- חוצה זווית. זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות (בקרוב)
 • (10ב)- חוצה זווית. זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות (בקרוב)

תרגילים

סגור לתגובות.