אלגברה כיתה ז

תכנית הלימודים באלגברה לכיתה ז                                                                                                 

*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(1)משתנים וביטויים אלגבריים, (2)הצבת מספרים במשתנים וביטויים אלגבריים, (3)שוויון בין איברים וכינוס איברים, (4)כללי פעולות החשבון, (5) פעולות החשבון כגון חוק הפילוג והקיבוץ, אי חילוק ב-0, איבר ניטרלי, מספר הופכי, חיסור של סכום והפרש (6)חוקי חזקות, (7)חזקות עם מעריך טבעי, (8)מושג המשוואה והפתרון, (9)פתרון משוואות ממעלה ראשונה בנעלם אחד, (10)שאלות מילוליות עם משוואה בנעלם אחד, (11)ארבע פעולות החשבון במספרים המכוונים, (12)חזקות עם מעריך טבעי ובסיס שהוא מספר מכוון, (13)מערכת הצירים במישור, (14)פונקציות, (15)פתרון משוואות קוויות בנעלם אחד, (16)שאלות מילוליות בשילוב משוואות קוויות.

סרטוני תרגילים ממבחני מפמ"ר

סגור לתגובות.