הנדסה כיתה ג'

החומר הלימודי בהנדסה לכיתה ג                                                                      
*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
זוויות , ישרים מאונכים, ישרים מקבילים, משולשים, מרובעים. מידות ומדידות – מדידות אורך,מדידות משקל. היחידות: גרם, קילוגרם וטונה. מדידות נפח – השוואה ומדידת נפחים של גופים. מדידות זמן– יחידות זמן שונות כגון ימים, שעות, דקות, שניות. סיבוב.

 

 

 • (09)- יחידות זמן- ימים,שעות,דק',שנ'(בקרוב)
 • (10)- סיבוב(בקרוב)

 

 

 • (05)- מדידות אורך(בקרוב)
 • (06)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (07)-יחידות גרם, קילוגרם וטונה(בקרוב)
 • (08)- השוואה ומדידת נפחים של גופים(בקרוב)

   

 

 • (07ג)- יחידות גרם, קילוגרם וטונה(בקרוב)
 • (08א)- השוואה ומדידת נפחים של גופים(בקרוב)
 • (08ב)- השוואה ומדידת נפחים של גופים(בקרוב)
 • (08ג)- השוואה ומדידת נפחים של גופים(בקרוב)
 • (09א)- יחידות זמן- ימים,שעות,דק',שנ'(בקרוב)
 • (09ב)- יחידות זמן- ימים,שעות,דק',שנ'(בקרוב)
 • (09ג)- יחידות זמן- ימים,שעות,דק',שנ'(בקרוב)
 • (10א)- סיבוב(בקרוב)
 • (10ב)- סיבוב(בקרוב)
 • (10ג)- סיבוב(בקרוב)

 

 • (04ב)- מרובעים(בקרוב)
 • (04ג)- מרובעים(בקרוב)
 • (05א)- מדידות אורך(בקרוב)
 • (05ב)- מדידות אורך(בקרוב)
 • (05ג)- מדידות אורך(בקרוב)
 • (06א)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (06ב)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (06ג)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (07א)- יחידות גרם, קילוגרם וטונה(בקרוב)
 • (07ב)- יחידות גרם, קילוגרם וטונה(בקרוב)

 

סרטוני תרגול

סגור לתגובות.