חשבון לכיתה ג'

החומר הלימודי בחשבון לכיתה ג                                                                          

*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
המספרים הטבעיים בתחום הרבבה – המבנה העשרוני, סדר המספרים, הגדלה והקטנה פי 10 ופי 100, ערכי האותיות מ-א עד ת. ישר המספרים. פעולות החשבון בתחום הרבבה –  חיבור וחיסור במאונך, שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, שאלות חיבור וחיסור, השלמה וביסוס של הנושא לוח הכפל (כפל וחילוק), כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות (בעל פה ובכתב), סימני התחלקות ב-2, ב-5, וב-10, כפל במאונך (במספרים חד-ספרתיים), חילוק בתחום המאה, עם שארית (המחלק הוא חד-ספרתי), סדר הפעולות והשימוש בסוגריים, שאלות כפל וחילוק, שאלות דו שלביות ונוספות. שבר יסודי. חקר נתונים.

 

 • (13)- חילוק בתחום המאה עם שארית (מחלק חד-ספרתי)(הקרוב)
 • (14)- סדר הפעולות והשימוש בסוגריים(בקרוב)
 • (15)- שאלות כפל וחילוק(בקרוב)
 • (16)- שאלות דו שלביות ונוספות(בקרוב)
 • (17)- שבר יסודי(בקרוב)
 • (18)- חקר נתונים(בקרוב)

 

 • (07)- שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג (בקרוב)
 • (08)- שאלות חיבור וחיסור(בקרוב)
 • (09)- השלמה וביסוס של לוח הכפל(בקרוב)
 • (10)- כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות(בקרוב)
 • (11)- סימני התחלקות ב-2, ב-5, וב-10(בקרוב)
 • (12)- כפל במאונך (במספרים חד-ספרתיים)(בקרוב)

סרטוני לימוד

 

 • (13א)- חילוק בתחום המאה עם שארית (מחלק חד-ספרתי) (בקרוב)
 • (13ב)- חילוק בתחום המאה עם שארית (מחלק חד-ספרתי) (בקרוב)
 • (13ג)- חילוק בתחום המאה עם שארית (מחלק חד-ספרתי) (בקרוב)
 • (14א)- סדר הפעולות והשימוש בסוגריים(בקרוב)
 • (14ב)- סדר הפעולות והשימוש בסוגריים(בקרוב)
 • (14ג)- סדר הפעולות והשימוש בסוגריים(בקרוב)
 • (15א)- שאלות כפל וחילוק(בקרוב)
 • (15ב)- שאלות כפל וחילוק(בקרוב)
 • (15ג)- שאלות כפל וחילוק(בקרוב)
 • (16א)- שאלות דו שלביות ונוספות(בקרוב)
 • (16ב)- שאלות דו שלביות ונוספות(בקרוב)
 • (16ג)- שאלות דו שלביות ונוספות(בקרוב)
 • (17א)- שבר יסודי (בקרוב)
 • (17ב)- שבר יסודי (בקרוב)
 • (17ג)- שבר יסודי (בקרוב)
 • (18א)- חקר נתונים(בקרוב)
 • (18ב)- חקר נתונים(בקרוב)
 • (18ג)- חקר נתונים(בקרוב)

 

 • (07א)- שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג(בקרוב)
 • (07ב)- שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג(בקרוב)
 • (07ג)- שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג(בקרוב)
 • (08א)- שאלות חיבור וחיסור(בקרוב)
 • (08ב)- שאלות חיבור וחיסור(בקרוב)
 • (08ג)- שאלות חיבור וחיסור(בקרוב)
 • (09א)- השלמה וביסוס של לוח הכפל (בקרוב)
 • (09ב)- השלמה וביסוס של לוח הכפל (בקרוב)
 • (09ג)- השלמה וביסוס של לוח הכפל (בקרוב)
 • (10א)- כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות(בקרוב)
 • (10ב)- כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות(בקרוב)
 • (10ג)- כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות(בקרוב)
 • (11א)- סימני התחלקות ב-2, ב-5, וב-10 (בקרוב)
 • (11ב)- סימני התחלקות ב-2, ב-5, וב-10 (בקרוב)
 • (11ג)- סימני התחלקות ב-2, ב-5, וב-10 (בקרוב)
 • (12א)- כפל במאונך (במספרים חד-ספרתיים) (בקרוב)
 • (12ב)- כפל במאונך (במספרים חד-ספרתיים) (בקרוב)
 • (12ג)- כפל במאונך (במספרים חד-ספרתיים) (בקרוב)

סרטוני תרגול

מבחנים

 

סגור לתגובות.