חשבון כיתה ד'

החומר הלימודי בחשבון – כיתה ד                                                                                                   

*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(01)הכרת השבר הפשוט, (02)פעולות חיבור בשברים (היכרות ראשונה), (03)עקרונות המבנה העשרוני (חזרה), (04)המספרים עד 10,000 ומיליון, (05)שיטת האלף-בית, (06)ישר המספרים, (07)פעולות החשבון-חיבור וחיסור (ללא הגבלה), (08)כפל במאונך (בגורם רב-ספרתי), (09)חילוק ארוך (המחלק הוא חד-ספרתי או עשרת שלמה), (10)אומדן ופיתוח תובנה מספרית, (11)שאלות מילוליות כוללות (אינטגרטיביות), (12)סדר פעולות החשבון והשימוש בסוגריים, (13)תכונות ה 0- וה 1- , (14)מספרים ראשוניים ופריקים, (15)סימני התחלקות ב-3 ב-6 וב-9 , (16)חזקות. חקר נתונים: (17)איסוף, ארגון וייצוג של נתונים , (18)דיון בנתונים, (19)יצירת קבוצות נתונים. ייצוגים: (20)דיאגרמות מוטות ועמודות; (21)דיאגרמת עמודות כפולה. (22)ניתוח סיכויים, (23)שימוש במונחים "בלתי אפשרי", "אפשרי" ("ייתכן"), "ודאי" ("בטוח"), (24)השוואת סיכויים.

חוברות עבודה לפי נושאים

* כל חוברת מכילה את התרגילים שנלמדו בסרטוני הלימוד ובסרטוני התרגול

 

 

סגור לתגובות.