הנדסה כיתה ב'

החומר הלימודי בהנדסה לכיתה ב

*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(01)מדידת אורך בס"מ ובמטר, (02)מדידות שטח, (03)מדידות משקל, (04)- מדידות זמן, (05)מצולעים וגופים, (06)שיקוף או הזזה

 

 • (05)- מצולעים וגופים(בקרוב)
 • (06)- שיקוף או הזזה(בקרוב)

 

 • (03)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (04)- מדידות זמן(בקרוב)

סרטוני לימוד

 • (01)-  מדידת אורך בס"מ ובמטר(בקרוב)
 • (02)- מדידות שטח(בקרוב)

 

 • (05א)- מצולעים וגופים(בקרוב)
 • (05ב)- מצולעים וגופים(בקרוב)
 • (05ג)- מצולעים וגופים(בקרוב)
 • (06א)- שיקוף או הזזה(בקרוב)
 • (06ב)- שיקוף או הזזה(בקרוב)
 • (06ג)- שיקוף או הזזה(בקרוב)

 

 • (03א)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (03ב)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (03ג)- מדידות משקל(בקרוב)
 • (04א)- מדידות זמן(בקרוב)
 • (04ב)- מדידות זמן(בקרוב)
 • (04ג)- מדידות זמן(בקרוב)

סרטוני תרגול

 • (01א)-  מדידת אורך בס"מ ובמטר(בקרוב)
 • (01ב)-  מדידת אורך בס"מ ובמטר(בקרוב)
 • (01ג)-  מדידת אורך בס"מ ובמטר(בקרוב)
 • (02א)- מדידות שטח(בקרוב)
 • (02ב)- מדידות שטח(בקרוב)
 • (02ג)- מדידות שטח(בקרוב)

סגור לתגובות.