הנדסה לכיתה א

 תכנית הלימודים בהנדסה לכיתה א

*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(01) מדידות אורך, (02) מדידת היקפים, (03) אמדן אורך, (04) מדידות זמן, (05) הכרת מצולעים, (06) הכרת מרובעים, (07) בדיקה של מרובעים שונים וזיהוי מלבן וריבוע, (08) הזזה או שיקוף.

 

 • (07)- בדיקה של מרובעים שונים וזיהוי מלבן וריבוע (בקרוב)
 • (08)- הזזה או שיקוף (בקרוב)

 

 • (04)- מדידות זמן (בקרוב)
 • (05)- הכרת מצולעים (בקרוב)
 • (06)- הכרת מרובעים (בקרוב)

שיעורים

 • (01)-  מדידות אורך (בקרוב)
 • (02)- מדידת היקפים (בקרוב)
 • (03)- אמדן אורך (בקרוב)

 

 • (06ב)- הכרת מרובעים (בקרוב)
 • (06ג)- הכרת מרובעים (בקרוב)
 • (07א)- בדיקה של מרובעים שונים וזיהוי מלבן וריבוע (בקרוב)
 • (07ב)- בדיקה של מרובעים שונים וזיהוי מלבן וריבוע (בקרוב)
 • (07ג)- בדיקה של מרובעים שונים וזיהוי מלבן וריבוע (בקרוב)
 • (08א)- הזזה או שיקוף (בקרוב)
 • (08ב)- הזזה או שיקוף (בקרוב)
 • (08ג)- הזזה או שיקוף (בקרוב)

 

 • (03ג)- אמדן אורך (בקרוב)
 • (04א)- מדידות זמן (בקרוב)
 • (04ב)- מדידות זמן (בקרוב)
 • (04ג)- מדידות זמן (בקרוב)
 • (05א)- הכרת מצולעים (בקרוב)
 • (05ב)- הכרת מצולעים (בקרוב)
 • (05ג)- הכרת מצולעים (בקרוב)
 • (06א)- הכרת מרובעים (בקרוב)

תרגילים

 • (01א)- מדידות אורך (בקרוב)
 • (01ב)- מדידות אורך (בקרוב)
 • (01ג)-  מדידות אורך (בקרוב)
 • (02א)- מדידת היקפים (בקרוב)
 • (02ב)- מדידת היקפים (בקרוב)
 • (02ג)- מדידת היקפים (בקרוב)
 • (03א)- אמדן אורך (בקרוב)
 • (03ב)- אמדן אורך (בקרוב)

סגור לתגובות.