הנדסה לכיתה ה'

 תכנית הלימודים בהנדסה לכיתה ה'

*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי (01)- חזרה: אלכסונים, מקבילוּת, מאונכוּת, (02)- חזרה: זוויות, מדידה ואומדן של זוויות, (03)- ניתוח תכונות מרובעים ,(04)- מיון מרובעים, (05)- קשרי הכלה, (06)- ריצוף במצולעים משוכללים חופפים, (07)- גבהים במקביליות ובמשולשים, (08)- אומדן אורך ושטח, (09)- יחידות השטח-סמ"ר,דונם,מ"ר,דצמ"ר וממ"ר, (10)- חישובי שטחים של מלבנים וריבועים, (11)- חישובי שטחים של מקביליות שאינן מלבנים ומשולשים

א

 • (09)- יחידות השטח-סמ"ר,דונם,מ"ר,דצמ"ר וממ"ר (בקרוב)
 • (10)- חישובי שטחים של מלבנים וריבועים (בקרוב)
 • (11)- חישובי שטחים של מקביליות שאינן מלבנים ומשולשים (בקרוב)

0

 • (05)- קשרי הכלה (בקרוב)
 • (06)- ריצוף במצולעים משוכללים חופפים (בקרוב)
 • (07)- גבהים במקביליות ובמשולשים (בקרוב)
 • (08)- אומדן אורך ושטח (בקרוב)
סרטוני לימוד

 • (01)- חזרה: אלכסונים, מקבילוּת, מאונכוּת (בקרוב)
 • (02)- חזרה: זוויות, מדידה ואומדן של זוויות (בקרוב)
 • (03)- ניתוח תכונות מרובעים (בקרוב)
 • (04)- מיון מרובעים (בקרוב)

0

 • (09א)- יחידות השטח-סמ"ר,דונם,מ"ר,דצמ"ר וממ"ר (בקרוב)
 • (09ב)- יחידות השטח-סמ"ר,דונם,מ"ר,דצמ"ר וממ"ר (בקרוב)
 • (10א)- חישובי שטחים של מלבנים וריבועים (בקרוב)
 • (10ב)- חישובי שטחים של מלבנים וריבועים (בקרוב)
 • (11א)- חישובי שטחים של מקביליות שאינן מלבנים ומשולשים (בקרוב)
 • (11ב)- חישובי שטחים של מקביליות שאינן מלבנים ומשולשים (בקרוב)

0

 • (05א)- קשרי הכלה (בקרוב)
 • (05ב)- קשרי הכלה (בקרוב)
 • (06א)- ריצוף במצולעים משוכללים חופפים (בקרוב)
 • (06ב)- ריצוף במצולעים משוכללים חופפים (בקרוב)
 • (07א)- גבהים במקביליות ובמשולשים (בקרוב)
 • (07ב)- גבהים במקביליות ובמשולשים (בקרוב)
 • (08א)- אומדן אורך ושטח(05)- קשרי הכלה (בקרוב)
 • (08ב)- אומדן אורך ושטח (בקרוב)
סרטוני תרגול

 • (01א)- חזרה: אלכסונים, מקבילוּת, מאונכוּת (בקרוב)
 • (01ב)- חזרה: אלכסונים, מקבילוּת, מאונכוּת (בקרוב)
 • (02א)- חזרה: זוויות, מדידה ואומדן של זוויות (בקרוב)
 • (02ב)- חזרה: זוויות, מדידה ואומדן של זוויות (בקרוב)
 • (03א)- ניתוח תכונות מרובעים (בקרוב)
 • (03ב)- ניתוח תכונות מרובעים (בקרוב)
 • (04א)- מיון מרובעים (בקרוב)
 • (04ב)- מיון מרובעים (בקרוב)

 

סגור לתגובות.