אלגברה כיתה ט'

החומר הלימודי באלגברה לכיתה ט                                                  

 *מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(01)החזקה וחוקי חזקות, (02)כתיב מדעי של מספרים, (03)נוסחאות הכפל המקוצר והשימוש בהן, (04)פירוק טרינום ריבועי וצמצום שברים אלגבריים, (05)פתרון משוואות עם שברים אלגבריים. פרבולות : (06)היכרות עם הפרבולה y = x2  וייצוגיה השונים (אלגברי, מספרי, גרפי), (07)סימטרייה, עליה וירידה ונקודת מינימום, (08)הפרבולות y= (x-m)2  ו- y= a(x-m)2  ,י(09)ביטויים  שונים של פונקציה ריבועית, (10)פונקציה ריבועית וקו ישר, (11)בעיות מינימום ומקסימום ריבועיות,(12) פתרון של משוואות מסוגים שונים, (13)פתרון משוואות ריבועיות, (14)פתרון משוואות ע"י השלמה לריבוע(15) שתי משוואות בשני נעלמים,(16) אי שוויונות ריבועיים , (17)פתרון שאלות מילוליות

שיעורים ותרגילים נוספים

פתרונות סרוקים

סגור לתגובות.