אלגברה כיתה ט'

החומר הלימודי באלגברה לכיתה ט                                                  

 *מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(01)החזקה וחוקי חזקות, (02)כתיב מדעי של מספרים, (03)נוסחאות הכפל המקוצר והשימוש בהן, (04)פירוק טרינום ריבועי וצמצום שברים אלגבריים, (05)פתרון משוואות עם שברים אלגבריים. פרבולות : (06)היכרות עם הפרבולה y = x2  וייצוגיה השונים (אלגברי, מספרי, גרפי), (07)סימטרייה, עליה וירידה ונקודת מינימום, (08)משפחת הפרבולות y= x2  +c  , י(09)הזזות אופקיות של משפחת  הפרבולות השונות ואפיוניהן, (10)ביטויים  שונים של פונקציה ריבועית, (11)נקודות אפס של פונקציה ריבועית,(12) פתרון של משוואות מסוגים שונים, (13)פתרון משוואות ריבועיות, (14)פתרון משוואות ע"י השלמה לריבוע(15) ערכת משוואות ממעלה שנייה וההיבטים הגרפיים שלהן,(16) ייצוג תופעות בעזרת פונקציות ריבועיות , (17)פתרון שאלות בעזרת משוואות ופונקציות קוויות וריבועיות

 

 

 • (13)פתרון משוואות ריבועיות
 • (14)פתרון משוואות ע"י השלמה לריבוע
 • (15)שתי משוואות בשני נעלמים
 • (16) אי שוויונות ריבועיים
 • (17)פתרון שאלות בעזרת משוואות ופונקציות קוויות וריבועיות

 

 • (07)הפרבולות y= x2  +c  ו-y= ax2+c
 • (08)הפרבולות y= (x-m)2  ו- y= a(x-m)2
 • (09) ביטויים שונים של פונקציה ריבועית
 • (10)ייצוג סטנדרטי של פונקציה ריבועית
 • (11)נקודות אפס של פונקציה ריבועית
 • (12) פתרון של משוואות מסוגים שונים

 

 • (12ג)- פתרון של משוואות מסוגים שונים
 • (13א)- פתרון משוואות ריבועיות 
 • (13ב)- פתרון משוואות ריבועיות 
 • (13ג)- פתרון משוואות ריבועיות 
 • (14א)- פתרון משוואות ע"י השלמה לריבוע
 • (14ב)- פתרון משוואות ע"י השלמה לריבוע
 • (14ג)- פתרון משוואות ע"י השלמה לריבוע
 • (15א)- ערכת משוואות ממעלה שנייה וההיבטים הגרפיים שלהן
 • (15ב)- ערכת משוואות ממעלה שנייה וההיבטים הגרפיים שלהן
 • (16א)- ייצוג תופעות בעזרת פונקציות ריבועיות
 • (16ב)- ייצוג תופעות בעזרת פונקציות ריבועיות
 • (17א)- פתרון שאלות בעזרת משוואות ופונקציות קוויות וריבועיות
 • (17ב)- פתרון שאלות בעזרת משוואות ופונקציות קוויות וריבועיות

 

 • (06ג)- היכרות עם הפרבולה y = x2  וייצוגיה השונים
 • (07א)- סימטרייה, עליה וירידה ונקודת מינימום
 • (07ב)- סימטרייה, עליה וירידה ונקודת מינימום
 • (08א)- משפחת הפרבולות y= x2  +c
 • (08ב)- משפחת הפרבולות y= x2  +c
 • (08ג)- משפחת הפרבולות y= x2  +c
 • (09א)-  הזזות אופקיות של משפחת  הפרבולות השונות ואפיוניהן
 • (09ב)-  הזזות אופקיות של משפחת  הפרבולות השונות ואפיוניהן
 • (10א)- ביטויים  שונים של פונקציה ריבועית
 • (10ב)- ביטויים  שונים של פונקציה ריבועית
 • (11א)- נקודות אפס של פונקציה ריבועית
 • (11ב)- נקודות אפס של פונקציה ריבועית
 • (11ג)- נקודות אפס של פונקציה ריבועית
 • (12א)- פתרון של משוואות מסוגים שונים
 • (12ב)- פתרון של משוואות מסוגים שונים

שיעורים ותרגילים נוספים

פתרונות סרוקים

סגור לתגובות.