אלגברה לכיתה י' – שאלון 035801

חומר הלימוד באלגברה לכיתה י' – שאלון 035801                                 
*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
טכניקה אלגברית, משוואות ובעיות מילוליות: (01)-פעולות חשבון וחוקי חזקות, (02)-שורשים, (03)-ביטויים אלגבריים, (04)-כינוס כפל וחילוק איברים, (05)-נוסחאות כפל מקוצר, (06)-פירוק לגורמים, (07)-משוואות עם נעלם אחד, (08)-משוואות עם נעלם במכנה, (09)-מערכת משוואות- שיטת הצבה, והשוואת מקדמים, (10)-משוואה ריבועית נוסחת שורשים, (11)-משוואות ריבועיות חסרות, (12)-מערכת משוואות ממעלה שנייה עם שני נעלמים, (13)-שינוי נושא הנוסחה, (14)-בעיות כלליות ותנועה, (15)-בעיות מעשיות, (16)-בעיות אחוזים, (17)-בעיות הוזלה והתייקרות.
הנדסה אנליטית: (18)-נקודות במערכת הצירים, (19)-מרחק בין  2נקודות ואמצע קטע, (20)-צורות הנדסיות ושטחים במערכת הצירים, (21)-נוסחת הפונקציה הקוית, (22)-השיפוע של קו ישר, (23)-משוואת ישר ע"פ שיפוע ונקודה עליו, לפי 2 נקודות, (24)-נק' חיתוך של הקו הישר עם הצירים ובניית הישר, (25)-נק' חיתוך של שני ישרים, (26)-סוגי פרבולות וקודקוד הפרבולה, (27)-נק' החיתוך של הפרבולה עם הצירים ובניית הפרבולה, (28)-תחומי חיוביות ושליליות, (29)-תחומי עליה וירידה, (30)-חיתוך של פרבולה וישר, (31)-חיתוך של שתי פרבולות, (32)-בניית גרפים,קריאת גרפים ופתרון בעיות.
סדרה חשבונית: (33)-סדרה חשבונית האיבר הכללי, (34)-סכום של סדרה חשבונית.
טריגונומטריה: (35)-פונקציות טריגונומטריות, (36)-מציאת צלע וזוויות במשולש, (37)-טריגונומטריה במשולש שווה שוקיים ושווה צלעות, (38)-טריגונומטריה במלבן ומעוין.
סטטיסטיקה: (39)-הצגת נתונים וטבלת התפלגות, (40)-שכיחות ושכיחות יחסית, (41)-נתונים בדיאגרמת מקלות ודיאגרמת עיגול, (42)-ממוצע שכיח וחציון.
הסתברות: (43)-חיתוך שתי שני מאורעות בלתי תלויים, (44)-שימוש בטבלה לפתרון שאלות, (45)-שימוש בדיאגרמת עץ, (46)-שתי רולטות.

0

0

 • (31)-השיפוע של קו ישר,
 • (32)-משוואת ישר:שיפוע ונקודה, ו-2 נקודות
 • (33)-סדרה חשבונית האיבר הכללי(בקרוב)
 • (34)-סכום של סדרה חשבונית(בקרוב)
 • (35)-משולש ישר זווית(בקרוב)
 • (36)-פונקציות טריגונומטריות(בקרוב)
 • (37)-מציאת צלע במשולש(בקרוב)
 • (38)-מציאת זוויות במשולש(בקרוב)
 • (39)-משולש שווה שוקיים ושווה צלעות(בקרוב)
 • (40)-טריגונומטריה במלבן ומעוין(בקרוב)
 • (41)-הצגת נתונים וטבלת התפלגות(בקרוב)
 • (42)-שכיחות שכיחות יחסית(בקרוב)
 • (43)-דיאגרמת מקלות ודיאגרמת עיגול(בקרוב)
 • (44)-ממוצע שכיח וחציון(בקרוב)
 • (45)-הסתברות של מאורע יחיד(בקרוב)
 • (46)- שני מאורעות בלתי תלויים(בקרוב)
 • (47)-מאורע משלים ואיחוד מאורעות(בקרוב)

0

0

 

סרטוני תרגול

פתרונות סרוקים

 

סגור לתגובות.