אלגברה כיתה ח'

חומר לימודי באלגברה לכיתה ח                                                                                                             
*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
(1)יחס בין מספרים, (2)חלוקה ביחס נתון, (3)פרופורציה, (4)יחס הפוך, (5)קנה מידה, (6)המושג שיפוע בפונקציה הקווית, (7)תפקידי הפרמטרים בפונקציה קווית, (8)מציאת שיפוע על פי שתי נקודות ולפי נקודה ושיפוע, (9)תחום חיוביות ותחום שליליות של פונקציה קווית, (10)ייצוג תופעות באמצעות פונקציה קווית, (11)משוואות קוויות ואי שוויונות קווים, (12)אחוזים, (13)איסוף וארגון נתונים בצורה גרפית ובטבלה, (14)דיאגרמת עמודות דיאגרמת עוגה, (15)שכיחות ושכיחות יחסית, (16)טווח נתונים, (17)ממוצע חציון שכיח, (18)הסתברות , (19)-ערך מוחלט, (20)שורש ריבועי ומס' אי רציונאלי, (21)פתרון משוואות ממעלה ראשונה, (22)פתרון מע' משוואות ממעלה ראשונה, (23)משוואות עם מספר או משתנה במכנה, (24)בעיות מילוליות עם משוואות ממעלה ראשונה .

חוברות עבודה לפי נושאים

* כל חוברת מכילה את התרגילים שנלמדו בסרטוני הלימוד ובסרטוני התרגול

סגור לתגובות.