חשבון כיתה ה

החומר הלימודי בחשבון לכיתה ה'                                                                                                                               
*מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי
שברים פשוטים ושברים עשרוניים : צמצום והרחבה;חיבור וחיסור שברים, שברים על ישר המספרים, השוואת שברים; שאלות חיבור וחיסור שברים;משמעות השבר העשרוני;חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם; מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני (במקרים שהשבר העשרוני המתקבל הוא סופי). פעולות חשבון במספרים טבעיים :חילוק במספר דו-ספרתי;אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמויות, פיתוח תחושה למספרים גדולים;שאלות כוללות (אינטגרטיביות). חקר נתונים, ממוצע

 

 

 • (11)- אומדן כמויות(בקרוב)
 • (12)- פיתוח תחושה למספרים גדולים(בקרוב)
 • (13)- שאלות כוללות(בקרוב)
 • (14)- חקר נתונים(בקרוב)
 • (15)- ממוצע(בקרוב)

 

 

 • (06)- שאלות חיבור וחיסור שברים(בקרוב)
 • (07)- חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם(בקרוב)
 • (08)- מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני(בקרוב)
 • (09)- חילוק במספר דו-ספרתי(בקרוב)
 • (10)- אומדן תוצאות של פעולות(בקרוב)

 

סרטוני לימוד

 

 

 

 • (11א)- אומדן כמויות(בקרוב)
 • (11ב)- אומדן כמויות(בקרוב)
 • (12א)- פיתוח תחושה למספרים גדולים(בקרוב)
 • (12ב)- פיתוח תחושה למספרים גדולים(בקרוב)
 • (13א)- שאלות כוללות(בקרוב)
 • (13ב)- שאלות כוללות(בקרוב)
 • (14א)- חקר נתונים(בקרוב)
 • (14ב)- חקר נתונים(בקרוב)
  (15א)- ממוצע(בקרוב)
 • (15ב)- ממוצע(בקרוב)

נ

 • (06א)- שאלות חיבור וחיסור שברים(בקרוב)
 • (06ב)- שאלות חיבור וחיסור שברים(בקרוב)
 • (07א)- חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם(בקרוב)
 • (07ב)- חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם(בקרוב)
 • (08א)- מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני(בקרוב)
 • (08ב)- מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני(בקרוב)
 • (09א)- חילוק במספר דו-ספרתי(בקרוב)
 • (09ב)- חילוק במספר דו-ספרתי(בקרוב)
 • (10א)- אומדן תוצאות של פעולות(בקרוב)
 • (10ב)- אומדן תוצאות של פעולות(בקרוב)

סרטוני תרגול

סגור לתגובות.