כיתה ז-אלגברה-(11א)-ארבע פעולות חשבון במספרים מכוונים